remzel
remzel

Mapa dojazdu
Mapa dojazdu
postrona
O nas


 

Firma została utworzona w 1995 roku na bazie służb remontowych i utrzymania ruchu Przedsiębiorstwa Państwowego ZELMER.

REMZEL – Zakład Remontowy jest jednostką gospodarczą posiadającą osobowość prawna, działającą w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Jest jednostką przemysłową, jedno wydziałową . Jednostka została wpisana do Krajowego Rejestru Handlowego pod numerem 0000119937.

Spółka posiada numer statystyczny REGON 690308539.

Do dnia 4.11.2007 r. nazwa spółki brzmiała ZELMER – Zakład Remontowy Sp. z o.o.

Od 5.11.2007 r. nazwa spółki brzmi REMZEL – Zakład Remontowy Sp. z o.o.

 

Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest:

1. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji obrabiarek i pozostałych narzędzi mechanicznych do obróbki metalu.

2. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia z wyjątkiem działalności usługowej.

3. Produkcja sprzętu elektrycznego , gdzie indziej nie skwalifikowania, z wyjątkiem działalności usługowej.

4. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia.

5. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana.

6.Badania i analizy techniczne.

 

W zakresie usług REMZEL – zakład Remontowy Sp. z o. o. oferuje

Remonty oraz modernizację maszyn :

  • obrabiarki skrawające do metali,
  • wtryskarki do tworzyw sztucznych,
  • maszyny odlewnicze,
  • prasy hydrauliczne i mimośrodowe,
  • urządzenia i linie produkcyjne 

Regenerację części zamiennych do maszyn, oraz wytwarzanie nowych.

Wykonywania oprzyrządowania technologicznego wg powierzonej dokumentacji konstrukcyjnej.

Produkcję zasilaczy hydraulicznych.

Utrzymanie ruchu w zakładach produkcyjnych – Outsourcing firm.

Napawanie gazowo – proszkowe oraz łączenie spawalnicze z zastosowaniem materiałów firmy „ Castolin”.

 

Od dnia 2009-01-01 główny udziałowiec spółki ZELMER S.A. poszerzył działalność Spółki o obszary działalności :

1. Usługi narzędziowe wraz z obsługą technologiczną i laboratorium pomiaru długości i kąta.

W zakres usług narzędziowych wchodzić będzie:

1.1 - regeneracja i wykonywanie nowych narzędzie technologicznych ( form, wykrojników, tłoczników ).

1.2 - ostrzenie wykrojników eksploatowanych na prasach szybkobieżnych

1.3 - wykonywanie nowych urządzeń produkcyjnych, podstawek do napisów, prasek, pomocy montażowych, itp.

1.4 - wykonywanie nowych regeneracja części zamiennych maszyn i urządzeń

1.5 - naprawa maszyn i urządzeń z zakresu: mechaniki, obróbki skrawaniem, hydrauliki siłowej i pneumatyki oraz prac ślusarsko – spawalniczych

1.6 - pomiary długości i kąta, atesty pomiarowe detali produkowanych podczas prób narzędzi technologicznych (form, wykrojników i tłoczników )

1.7 - prowadzenie jednostki sprawdzającej wyposażenie pomiarowe (JSP1) zgodnie z ISO 9001.

1.8 - opracowywanie dokumentacji technologicznej do zleceń

1.9 - opracowywanie dokumentacji konstrukcyjnej i rysunków wykonawczych zużytych części i podzespołów maszyn

1.10 - ostrzenie narzędzi produkcyjnych.

1.11 - drobne prace z zakresu obróbki skrawaniem, spawania, obróbki elektroerozyjnej, pomiarów itp.

1.12 - usługi z zakresu technologii i konstrukcji narzędzi technologicznych

2. Obsługę i konserwację sprężarek i sieci sprężonego powietrza

3. Naprawę i konserwację wózków akumulatorowych i spalinowych.

4. Naprawę i konserwację instalacji i sieci wodno-kanalizacyjnej

5. Obsługę i konserwację instalacji ciepłowniczej i węzłów cieplnych.

6. Obsługę i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych

7. Obsługę i konserwacja układów chłodzenia maszyn produkcyjnych

8. Obsługę i konserwacja instalacji gazowej, stacji sprężania gazu i tankowania wózków z napędem gazowym

9. Obsługę i konserwację ujęcia wody ze studni głębinowej

10.Wykonywanie nowych instalacji zasilających urządzenia lub pomieszczenia w zakresie jak wyżej.

11.Konserwacja i naprawa pomp

12.Obsługa central wentylacyjnych

13.Wykonywanie instalacji sprężonego powietrza

Firma REMZEL - Zakład Remontowy Sp. z o.o.
skrót REMZEL Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie
35-016 Rzeszów ul.Przemysłowa 4a
O nas | Zarząd | Park maszynowy | Oprogramowanie | Oferta | Zatrudnienie | KONTAKT
REMZEL © 2017 | realizacja: imedio.pl
logo stopka